index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.05.14.

A Gregorián Társaság

A Gregorián Társaság Béres György kezdeményezésére 1990. december 11-én alakult, az európai zenetörténetnek egy igen fontos, ám kevéssé ismert, mintegy ezeréves időszakának zenéje, a gregorián ének tanulmányozását, tanítását, művelését és közkinccsé tételét tűzve ki célul. Ezzel a tevékenységünkkel a közművelődést segítjük, mind a szakma, mind az érdeklődők irányában. Szakmai feladatunknak tekintjük elsősorban az énektanárok és karvezetők képzését. Tanfolyamainkon és rendezvényeinken egy olyan kultúrát közvetítünk a zenén keresztül, amelyen keresztül közelebb kerül mindenkihez a keresztény értékrend, annak erkölcsiségével együtt. Akik az egyetemes kultúrának ezt a szeletét „ízlelik”, egy-egy rendezvényről, az ott kapott élményektől lelkileg felfrissülve, szakmailag gazdagodva térnek vissza a mindennapokba munkájukhoz. 2005. május 10. óta, mint közhasznú szervezet működünk.

A Társaság választott elnöke az alapítástól kezdődően 2014-ig Béres György volt. Ekkor, 86 éves korára hivatkozva lemondott az elnökségről. Béres Györgyöt a Gregorián Társaság örökös tiszteletbeli elnökévé választotta.

A társaság jelenlegi vezetői Dr. Sztankó Attila elnök, Tóth Márton elnökhelyettes és Pócs Miklós titkár, a további vezetőségi tagok pedig Dékány András, Sapszon Ferenc, Dr. Táborszkyné Ruthner Judith és Vadas Tamás.

1. Tanfolyamok

Béres György 1986 óta tart Magyarországon gregorián szemiológia kurzusokat. A tanfolyamokra vendégelőadókat is meghív, eddig Dr. Áment F. Lukács OSB, Dobszay László, Mohayné Katanics Mária, Dr. Naszályi Emil OCist, Dr. Nádasi Alfonz OSB, Sulyok Elemér OSB, Tardy László és Szendrey Janka tartott előadást. A Gregorián Társaság a nagy érdeklődés miatt folytatta és kibővítette e tanfolyamokat oly módon, hogy a visszajáró hallgatóknak új tartalommal tölti meg az órakeretet. Eddig 65 kurzus került megrendezésre az országban több helyszínen, Pannonhalmán kívül Szekszárdon, Kecskeméten, Máriabesnyőn, Debrecenben, Erdélyben Székelyudvarhelyen és Kolozsvárott, valamint Szlovákiában, Pozsonyban.

2000 óta akkreditált oktatási formában lehet részt venni a 30 órás kurzuson Pannonhalmán. Az elméleti oktatásban Dr. Áment F. Lukács, a gyakorlati tárgyakban ifj. Sapszon Ferenc Liszt díjas karnagy és a mesterkurzus végzett hallgatói közül néhányan (Ruthner Judith, Surmann Mária és Szabóné Polgár Edit) segítenek Béres Györgynek a kibővült rendszerű tanításban. 2012 óta Dr. Sztankó Attila és (Áment Lukács nyugdíjba vonulás miatt) Vadas Tamás vesz részt az oktatásban.


2. Tanulmányi Napok, előadások, szkólabemutatók

A Társaság fennállása alatt az ország különböző pontjain 16 szkólatalálkozóval egybekötött Tanulmányi Napot tartott, valamint Budapesten, a Társaság és a Bárdos Lajos Zenei Hetek közös szervezésében 16 alkalommal került sor hasonló rendezvényre Béres György irányításával, aki ezeken kívül is rendszeresen tart előadásokat Budapesten és vidéken, zenei és egyházi intézményekben és fórumokon. Gyakran hív meg más előadókat is, akik pedagógiai, zenei, liturgikai vagy történeti témákkal foglalkoznak. Így voltak hallhatók Dr. Ábrahám István, Dr. Áment Ferenc Lukács OSB, Dr. Baán István, Dr. Barna Gábor, Dr. Bohus Péter, Dr. Harald Buchinger (Ausztria), Czakó István, Csillag Gabriella, Dr. Dobszay László, ifj. Hafenscher Károly, Dr. Karasszon Dezső, Kósa Ferenc, Dr. Ladocsi Gáspár, Leányfalusi Vilmos, Dr. Mezei János, Mohayné Katanics Mária, Rostetter Szilveszter, Dr. Szilárdfy Zoltán, Tardy László, Dr. Varga István, Varga László és Dr. Verbényi István előadásai.

A Tanulmányi Napokon sokszor neves művészek is közreműködtek, például Áment F. Lukács, Bednarik Anasztázia, Botkáné Égető Mária, Gergely Ferenc Kossuth díjas művész, Kistétényi Melinda, Leányfalusi Vilmos, Peter Planyavszky (Ausztria), Kárpáti József, Koloss István, Lantos István, Urbán Péter.

2004-2005-ben a gregorián ének nevéhez kötődő Gergely (Gregorius) pápa halálának 1400. évfordulója alkalmából rendezett Nagy Szent Gergely Jubileumi Év eseményei zajlottak. A Gregorián Társaság, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet és még számos megyei, helyi egyházi és kulturális szervezet közösen rendezte a 2004. március 12-én kezdődő egy éven át tartó ünnepségsorozatot, amelynek eseményei átfogták az országot, és felölelték a püspöki szentmiséket, hangversenyeket, szkólatalálkozókat, kiállításokat, előadásokat, szakmai napokat, rajz- és énekversenyeket. 45 alkalmon 61 eseményt zajlott az ország 33 különböző helyszínén. A Mátyás templom 9 alkalommal adott otthont rendezvényeinknek.


3. Kapcsolatok kórusokkal, intézményekkel

A budapesti Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában a kezdetektől jelen van a gregorián ének oktatása, amelyet Béres György folyamatos szakmai tanácsadása segít. Az iskola keretei között két szkóla működik, amelyeknek vezetője ifj. Sapszon Ferenc, a Társaság, jelenlegi elnöke. Ezek az együttesek 2000 óta mindig kapnak meghívást Belgiumba, a Watou-i Nemzetközi Gregorián Fesztiválra, a Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválokra, és óriási sikerrel szerepeltek 2000-ben, a Linzben megrendezett I. Kórusolimpián, ahol a Cantate Schola aranyérmet, a Iubilate Schola pedig abszolút elsőként, az aranyérem mellett az „Olimpiai Bajnok” címet is elnyerte a gregorián kategóriában. A Jubilate Leánykar a gregorián ének műveléséért is kapta 2016-ban a Fiatalok a polgári Magyarországért kitüntetést. Az együttesek rendszeresen végeznek liturgikus szolgálatot. Ők voltak az előadók egy zenetörténetileg is jeles eseményen: 2008. március 1-jén volt az Egyetemi templomban az a hangverseny, amelyen csupa ősbemutató hangzott el. Szőnyi Erzsébet, Daróci Bárdos Tamás, Soproni József, Koloss István és Peter Planyavsky írták e műveket elnökünk, Béres György 80. születésnapjának tiszteletére.

A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola és annak tanára, Szabó Dénes Kossuth díjas karnagy is többször meghívta Béres Györgyöt kórusaiba műhelymunkára. Ennek eredménye volt több koncert is Nyíregyházán, Debrecenben, Kassán és Bécsben.

A Debreceni Kodály Kórussal megvalósult együttműködés gyümölcsei voltak a Nyíregyházi Társszékesegyházban, a Debreceni Református Nagytemplomban és a Budavári Mátyás templomban megtartott gregorián hangversenyek.

Az OMCE kántortovábbképző és egyházkarnagy-képző tanfolyamain 1988 óta a gregorián szemiológia oktatása is jelentős és szerves részét képezi az öt éves kurzusnak.

2004-2005-ben, a Nagy Szent Gergely Jubileumi Év alkalmából új kompozíciók születtek. Ezekben az a capella misékben a zeneszerzők (Daróci Bárdos Tamás, Petr Eben, Gyöngyösi Levente, Kolos István, Peter Planyavsky és Soproni József) egy-egy gregorián miseordináriumot dolgoztak fel. Az ősbemutatókon a műveket a Mátyás templom Kórusa (Tardy László) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kórusa (Párkai István), a Jubilate Leánykar (ifj. Sapszon Ferenc), a Budapesti Monteverdi Kórus (Kollár Éva) és a Debreceni Kodály Kórus (Erdei Péter) szólaltatták meg.

Az Olajág Képzőművészeti Egyesület művészei a Társaság felkérésére gregorián ihletésű alkotásokat készítettek, amelyeket egyebek között a Piarista Kápolnában Budapesten és a III. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválon mutattak be „Látható zene” címmel.

2005-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a karvezetés szakos hallgatók és a doktorandusok hallgathatták Béres György előadásait.

Budapesten rendhagyó kurzust is rendeztünk határon túli magyar szkóláknak: a kolozsvári Schola Gregoriana Monostoriensis számára intenzív hétvégi képzést 2006-ban, és a vajdasági Calandrella B. H. kórus és ottani énektanárok számára ötnapos tanfolyamot 2007-ben.

A Gregorián Társaság gondozásában és a Szent István Társulat kiadásában jelent meg 2005-ben a „Kulcs a Graduáléhoz – a Graduale Romanum szövegei latinul és magyarul”, amelyben a mise latin énekeinek szó szerinti (Dr. Nádasi Alfonz OSB) és művészi értelmezésű (Szúnyogh Xavér OSB) fordításai találhatók.


4. Külföldi kapcsolatok     

Több ízben sor került külföldi szkólák meghívására is. Godehard Joppich vezetésével az Esseni Zeneművészeti Főiskola (Németország) szkólája adott hangversenyt a Mátyás templomban, Pannonhalmán és Tihanyban. A Schola Sanctae Sunnivae (Norvégia) Anne Kleivset, a Schola Gregoriana Pragensis (Csehország) pedig David Eben vezetésével szintén a Mátyás templomban koncerteztek. Az olaszországi Nova Schola Gregoriana a budapesti Belvárosi templomban énekelt Alberto Turco keze alatt. A Berliner Choralschola is bemutatkozott a Mátyás templomban és Pannonhalmán Heinrich Rumphorst irányításával.

Nagyszabású és a magyarországi egyházzenei életben egyedülálló esemény volt a Váci Püspökség és a Gregorián Társaság közös rendezésében 1998-ban tartott Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál, amelyen a hazai szakmának és a közönségnek lehetősége nyílt a különböző interpretációs stílusok összehasonlítására. Tekintettel a széleskörű igényre és a nagy sikerre 2002 óta háromévenként hasonló rendezvény zajlik Vácott. Eddig 16 ország 46 scholája énekelt a Fesztiválokon. Mind a hét Fesztivál gerincét a liturgikus események alkották, de ezeken kívül hangversenyek és nemzetközi hírű gregorián kutató professzorok /Dr. Nino Albarosa (Olaszország), Dr. David Eben (Csehország), Dr. Johannes Berchmans Göschl (Németország), Dr. Godehard Joppich (Németország), Xaver Kainzbauer (Ausztria), Prof. Kees Pouderoijen OSB (Hollandia), Dr. Franz Karl Prassl (Ausztria), Heinrich Rumphorst (Németország), Dr. Alberto Turco (Olaszország), Dr. Stefan Klöckner (Németország), Prof. Stephan Zippe (Németország), Dr. Barsi Balázs, Dr. Ferenczi Ilona, Dr. Fodor Gabriella, Sapszon Ferenc, Dr. Sztankó Attila (Magyarország)/ előadásai segítették a gregorián ének megismerését. Az események alatt írástörténeti, gregorián történeti, illetve gregorián ihletésű képzőművészeti kiállítások is bemutatásra kerültek.

A váci fesztiválok elsődleges célja, hogy a belgiumi Watou-i nemzetközi gregorián fesztiválokhoz hasonlóan, nálunk is hallhatók legyenek a legrangosabb scholák és betekintést kaphassunk a Nyugat-Európában folyó gregorián kutatásokba a legnevesebb professzorok által. A váci fesztiválok azonban összehasonlíthatatlanul gazdagabb programot kínálnak, mivel a Watou-i rendezvények szinte kizárólag hangversenyekből állnak. A kapcsolat azonban azóta is fennáll a belga és magyar rendezők között, a jelenlét is kölcsönös.


5. Gregorián ének a liturgiában és a hangversenyéletben

A Gregorián Társaság keretében működik az 1994-ben megalakult Schola Gregoriana Budapestinensis, amelynek tagjai súlyponti kérdésnek tekintik a gregorián ének liturgiában történő megszólaltatását, ezért – a nyári hónapokat kivéve – minden kedden 1830-kor a Pesti Ferencesek templomában gregorián misét énekelnek Béres György vezetésével. 1995-ben hivatalos meghívottként felléptek Bécsben az AISCGre (A Gregorián Ének Kutatásának Nemzetközi Társasága) Kongresszusán, és a Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválokon. Minden év márciusának első hétfőjén, a hagyományos Kodály-emlékmisén a Mátyás templomban is ez a szkóla kap meghívást a mise proprium tételeinek megszólaltatására.

Többször énekeltek Bécsben és Pozsonyban, valamint vidéken és Budapesten is évente többször vállalnak hangversenyen és gregorián misén való közreműködést, a rendszeres szolgálat mellett. 2010 óta az "Élő gregorián - Hangzó Árpád-kor" országos programsorozat megvalósítói, igyekeznek minél több Árpád-kori templomban megszólaltatni a liturgiában a gregorián éneket a katolikus és a református templomokban egyaránt, rámutatva ezzel a kereszténység egységére, valamint az európai és hazai kultúra összefonódására.

2006-ban új együttes alakult Schola Sancti Gregorii néven. Ezek tagjai is gyakorlott egyházzenészek, de az együttes célja inkább a gregorián ének templomi hangversenyeken való megszólaltatása itthon és külföldön valamint hangfelvételek készítése. Eddig fellépett Bécsben, Budapesten, a Bécsikapu téri evangélikus templomban, a Bárdos Lajos Zenei Heteken, valamint a testvér együttesével, a Schola Gregoriana Budapestinensis-szel közösen a Pesti Ferencesek templomában, a Váci utcai Szt. Mihály templomban, valamint a Győri Székesegyházban.

Eddigi tevékenységéből következően a Társaság tagságának létszáma évről évre nő, és Béres György munkásságának elismeréseképpen 2007. június 7-én Dr. Erdő Péter bíboros átadta elnökünknek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana-díját, és Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2008. január 22-én az V. kerületben végzett közművelődési tevékenységéért Pilinszky-díját. 2017. január 22-én pedig az Egyetemes Kultúra Lovagja kitüntetést vette át.

Ruthner Judith